Likwidacja czy zawieszenie działalności gospodarczej?

Likwidacja czy zawieszenie działalności gospodarczej?

W poprzednim wpisie opublikowałam informacje z jakich form prowadzenia działalności gospodarczej możesz skorzystać w 2024 r. Myślę, że oprócz tych wiadomości warto wiedzieć kiedy likwidacja bądź zawieszenie działalności gospodarczej będą odpowiednim rozwiązaniem.

Likwidacja czy zawieszenie działalności gospodarczej – kiedy się na to zdecydować?

W trakcie prowadzenia działalności gospodarczej zdarzają się okresy, podczas których biznes nie idzie. Może to wynikać z kryzysu ekonomicznego, różnych nieprzewidzianych sytuacji bądź zmniejszenia się popytu na na oferowane przez Ciebie towary lub usługi. Wtedy zastanawiasz się co zrobić z prowadzoną działalnością gospodarczą. Czy warto dalej się tym zajmować czy też skupić się na innych sposobach zarabiania pieniędzy? Nie zawsze decyzja o likwidacji działalności będzie dobrym rozwiązaniem.

Zawieszenie działalności gospodarczej ma sens gdy…

Zawieszenie działalności gospodarczej jest racjonalnym rozwiązaniem, gdy problemy w Twoim biznesie są przejściowe. Potrzebujesz „złapać oddech” w swoich przedsięwzięciach i przeorganizować działalność. Wtedy okres, na który możesz zawiesić działalności gospodarczą jak też spółkę to dobre rozwiązanie. Przy czym możesz z niego skorzystać, gdy nie zatrudniasz pracowników. Minimalny okres zawieszenia działalności gospodarczej wpisanej do CEIDG to 30 dni. Natomiast w przypadku spółki zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym maksymalny okres zawieszenia działalności to 24 miesiące. W tym czasie nie można prowadzić działalności gospodarczej ani osiągać dochodów. Natomiast możliwe jest prowadzenie działań mających zabezpieczyć źródło przychodów. Możesz np. zbywać środki trwałe, wykonywać swoje zobowiązania. Reasumując, wtedy kiedy istnieje sens przebudowania działalności gospodarczej warto ją zawiesić, dać sobie czas na uporządkowanie ważnych spraw.

Decyzja o likwidacji działalności gospodarczej

W sytuacji, w której podejmowane przez Ciebie próby naprawy biznesu podczas zawieszenia działalności gospodarczej nie przyniosły rezultatu warto zastanowić się nad likwidacją działalności gospodarczej. To trudna, ale w niektórych sytuacjach konieczna decyzja. Brak rentowności prowadzonego biznesu oznacza powstanie długów u kontrahentów, a to generuje wezwania do zapłaty, sprawy sądowe, zaległości podatkowe.

Przeprowadzenie likwidacji działalności gospodarczej nie jest procesem szybkim, jeśli się do niego właściwie nie przygotujemy. Aby cały etap likwidacji mógł być sprawnie przeprowadzony warto zgromadzić listę wierzycieli, spis umów, spis wierzytelności go ściągnięcia, listę spraw do załatwienia w poszczególnych urzędach.

Dlatego podjęcie decyzji o likwidacji działalności gospodarczej warto dobrze przemyśleć. Czasami wystarczy zawieszenie działalności gospodarczej, aby uporać się z problemami w biznesie. Kiedy mimo starań biznes generuje straty i problemy prawne, decyzja o likwidacji może być najlepszą jaką możesz podjąć.

Jeśli chcesz porozmawiać o zawieszeniu lub likwidacji działalności gospodarczej napisz: katarzyna.zalewska@adwokatura.pl

Comment
Name
Email