Sprzeciw od nakazu zapłaty wydanego przez e-sąd

Bardzo często słyszę od klientów pytania na temat możliwości zaskarżenia nakazu zapłaty wydanego w elektronicznym postępowaniu upominawczym. Warto pamiętać, że taka możliwość istnieje, dlatego warto wiedzieć jak z niej skorzystać. Dlatego dziś omawiam sprzeciw od nakazu zapłaty wydanego przez e-sąd.

Jakich roszczeń można dochodzić nakazem zapłaty?

Nakaz zapłaty wydawany przez e-sąd (Sąd Rejonowy w Lublinie). Dotyczy roszczeń pieniężnych (np. pochodzących z umów o usługi telekomunikacyjne, umów pożyczek, kredytów itp.), które stały się wymagalne w okresie 3 lat przed wniesieniem pozwu.

Kiedy dowiem się o wydaniu nakazu zapłaty?

Ważne jest to, że osoba wobec której taki nakaz jest wydawany dowiaduje się o tym dopiero w momencie jego wydania oraz doręczenia.

Należy pamiętać aby zawsze w przypadku zmiany danych adresowych informować o tym instytucje, z którymi mamy podpisane umowy (możemy wtedy uniknąć obaw, że nakaz zapłaty zostanie doręczony na nieaktualny adres).

Sprzeciw od nakazu zapłaty wydanego przez e-sąd

Po otrzymaniu nakazu zapłaty w ciągu 2 tygodni należy złożyć sprzeciw od nakazu zapłaty. W sprzeciwie zaskarżasz nakaz zapłaty w całości, co skutkuje umorzeniem postępowania w zakresie, w którym ten nakaz utracił moc. Nie trzeba w treści sprzeciwu załączać dowodów. Ważne jest aby uargumentować to, dlaczego nakaz nie powinien funkcjonować nadal w obrocie prawnym. Sprzeciw wysyłasz do Sądu Rejonowego w Lublinie. Szczegółowe dane wraz z sygnaturą akt sprawy znajdą się w doręczonym nakazie zapłaty.

Po skutecznie wniesionym sprzeciwie sprawa przekazywana jest do sądu właściwości ogólnej. Wtedy prowadzi się dalsze postępowanie. W jego wyniku zapada wyrok uwzględniający lub oddalający roszczenie powoda.

Dlatego, w przypadku otrzymania nakazu zapłaty wydanego przez e-sąd musisz podjąć odpowiednie kroki. Pierwszy to złożenie sprzeciwu od nakazu zapłaty. Drugi to przygotowanie się procesu w tej sprawie.

Szybka reakcja w takiej sprawie pozwoli Ci uniknąć sytuacji, w której na podstawie nakazu zapłaty będzie prowadzone postępowanie egzekucyjne. Sprzeciw od nakazu zapłaty wydanego przez e-sąd jest możliwe i należy korzystać z tego rozwiązania.