Czy fundację rodzinną może utworzyć tylko jedna osoba?

Otrzymuję pytania od klientów czy fundację rodzinną może utworzyć tylko jedna osoba. Czy osoby tworzące fundację rodzinną muszą być ze sobą spokrewnione? Jest to istotna kwestia, zwłaszcza jeśli fundacja ma służyć więcej niż jednej rodzinie lub grupie osób znajdujących się określonej sytuacji. Dlatego odpowiem na pytanie

Czy fundację rodzinną może utworzyć tylko jedna osoba?

Co na ten temat znajdziemy w przepisach?

Ustawa wskazuje dwa rozwiązania w tym względzie:

  1. możliwość założenia fundacji przez więcej niż jednego fundatora;
  2. możliwość założenia fundacji wyłącznie przez jednego fundatora, jeśli fundacja rodzinna ustanawiana jest w testamencie.

Dlaczego jest to tak ważne zagadnienie?

Przede wszystkim dlatego, że fundacja rodzinna została ustanowiono, aby możliwe było wykorzystywanie i pomnażanie majątku już zgromadzonego. Załóżmy, iż mamy rodzinny majątek, z którego dochody czerpie wiele osób. Nie jest on w rękach jednej osoby. Aby umożliwić dalszy, sprawny zarząd zgromadzonym majątkiem, fundację rodzinną mogą utworzyć dwaj lub trzej fundatorzy i uregulować całą sytuację, tak aby była ona korzystna dla wszystkich potencjalnych beneficjentów.

Czy fundacja rodzinna tylko rodzinna?

Następną kwestią jest to, że fundacja rodzinna może być wykorzystywana np. przez rodziców niepełnosprawnych dzieci. Mogą powołać ją, aby zapewnić swoim dzieciom wsparcie finansowe w późniejszych latach życia. Istotne jest, aby zgromadzić fundusz założycielski w wysokości 100.000,00 zł. Oczywiście pod kątem rozwiązań podatkowych może nie być to tak korzystne rozwiązanie, jak w przypadku relacji rodzinnych. Przy czym przepisy prawa nie zakazują tworzenia fundacji przez osoby, które nie są ze sobą spokrewnione.

Fundacja rodzinna może być sposobem zabezpieczenia finansowego osób, które nie są ze sobą spokrewnione, ale mają głębokie relacje, że chcą się wzajemnie zabezpieczyć finansowo.

A zatem…

Przepisy o fundacji rodzinnej nie zakazują tworzenia fundacji przez więcej niż jedną osobę, jak też przez osoby, które nie są ze sobą spokrewnione. Oznacza to, że z tego rozwiązania może skorzystać szersze grono osób niż tylko rodziny.

***

Jeśli masz pytanie dotyczące fundacji rodzinnej, napisz: biuro@adwokat-zalewska.pl lub katarzyna.zalewska@adwokatura.pl

Comment
Name
Email