Procedura zakładania spółki jawnej

Mimo niesłabnącej popularności spółek z ograniczoną odpowiedzialnością zakładane są również spółki jawne. W tym wpisie przybliżę procedurę zakładania spółki jawnej. Poza tym dzisiejszy wpis jest jednym z artykułów zapoczątkowujących serię artykułów o spółkach – tak, aby w przystępny sposób opisać jaka forma prowadzenia spółki jest odpowiednia dla Twojego pomysłu.

Procedura zakładania spółki jawnej – od czego zacząć?

Przede wszystkim od wspólnika, który podziela naszą wizję prowadzenia biznesu:) A tak na poważnie trzeba sporządzić umowę spółki jawnej na piśmie albo wykorzystując do tego system teleinformatyczny i umieszczony tam wzór.

Jeżeli mamy sporządzoną umowę spółki jawnej to można przystąpić do zgłoszenia spółki do sądu rejestrowego.

Jakie dane trzeba podać w zgłoszeniu do sądu rejestrowego?

W zgłoszeniu należy podać następujące dane:

  1. firmę, siedzibę oraz adres spółki;
  2. przedmiot działalności spółki;
  3. nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) wspólników oraz adresy wspólników albo ich adresy do doręczeń albo adresy do doręczeń elektronicznych;
  4. nazwiska i imiona osób, które są uprawnione do reprezentowania spółki i sposób reprezentacji.

Prawi i obowiązek zgłoszenia spółki do rejestru spoczywa na każdym wspólniku. Przy czym obowiązki wspólników nie ograniczają się wyłącznie do rejestracji spółki. Dotyczą też zgłaszania każdej zmiany w spółce, tak aby w Krajowym Rejestrze Spółek dane były aktualne.

W jaki sposób dokonać rejestracji i ile ona kosztuje?

Spółka rejestruje się albo w ramach systemu S24 albo w Portalu Rejestrów Sądowych. Do tego trzeba opłacić opłatę w kwocie 600,00 zł (500,00 zł to opłata sądowa oraz 100,00 zł – opłata za ogłoszenie wpisu w MSIG). Od jakiegoś czasu nie ma możliwości złożenia wniosku w tradycyjnej, papierowej formie. Jeżeli w toku rejestracji spółkę reprezentuje pełnomocnik, wówczas dołącza się pełnomocnictwo oraz potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa.

Procedura zakładania spółki jawnej nie jest skomplikowana – mimo, że dokonuje się w formie elektronicznej. Ważne jest skompletowanie wszystkich niezbędnych dokumentów. Nawet jeżeli konieczne będzie jego uzupełnienie – to w wyznaczonym przez sąd terminie można to zrobić.

Jeżeli masz pytania dotyczące spółki jawnej oraz zasad jej rejestracji napisz: katarzyna.zalewska@adwokatura.pl

Comment
Name
Email