Umowa spółki jawnej

W przeciwieństwie do umów innych podmiotów z kodeksu spółek handlowych, umowa spółki jawnej nie jest skomplikowana. Niemniej jednak wymaga ustalenia pewnych kwestii, aby spółka sprawnie funkcjonowała.

Co powinna zawierać umowa spółki jawnej?

Umowa spółki jawnej powinna zawierać:

  1. firmę i siedzibę spółki;
  2. określenie wkładów wnoszonych przez każdego wspólnika i ich wartość;
  3. przedmiot działalności spółki;
  4. czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony.

Firma i siedziba spółki

Te elementy nie powinny budzić wątpliwości. Firmę mogą tworzyć nazwiska jednego/kilku/wszystkich wspólników oraz nazwy, a także dodatku spółka jawna.

Mała uwaga jeśli chodzi o siedzibę. W treści umowy nie wpisujemy pełnego adresu tylko nazwę miejscowości, w której spółka ma swoją siedzibę. Wówczas zmiana adresu spółki nie będzie wymagać zmiany umowy Spółki tylko zgłoszenie zmiany adresu w KRS.

Wkłady wnoszone przez wspólników

Zacznijmy od tego, że wkłady mogą być pieniężne oraz niepieniężne. Wśród wkładów niepieniężnych można wyróżnić aporty, usługi, pracę, prawa niezbywalne. Ponadto należy wspomnieć o wkładach wnoszonych na własność oraz o wkładach wnoszonych do korzystania.

O ile z wkładem pieniężnym nie ma problemu – jego wartość można prosto określić, to z wkładem niepieniężnym nie jest już tak łatwo.

Jak w takim razie określić wartość wkładów niepieniężnych? Można oprzeć się na dokumentach, w którym określa się ich wartość, opiniach biegłych. Nie może dojść do takiej sytuacji, w której wkład nie będzie miał określonej wartości. Z jakich względów jest to tak ważne? Ponieważ w umowie spółki jawnej określa się wartość wkładów wnoszonych przez każdego wspólnika.

Przedmiot działalności spółki

Przedmiot działalności spółki to nic innego jak określenie czym spółka ma się zajmować. Przydatne będzie skorzystanie w tym względzie z Polskiej Klasyfikacji Działalności. Wybiera się kody działalności, którą będzie prowadzić spółka. I tu kolejna ważna uwaga. Należy wybrać jeden przeważający przedmiot działalności i ewentualnie dziewięć pozostałych. Czasy, w których przedmiot działalności spółek był pełen różnych PKD już minęły.

Czas działania spółki

W tym przypadku mamy do wyboru dwa rozwiązania. Spółka może działać przez nieoznaczony czas – dp momentu, w którym wspólnicy podejmą decyzję o zakończeniu jej działalności. Możliwe jest także działanie przez z góry określony czas – potrzebny do ukończenia np. jakiejś inwestycji.

Jak widzicie umowa spółki jawnej nie jest zbyt skomplikowanym dokumentem. Oprócz 4 najbardziej istotnych elementów umowy spółki należy przemyśleć także wewnętrzne relacje wspólników. Ale o tym w jednym z następnych wpisów:)

Jeżeli masz pytania dotyczące założenia spółki jawnej, napisz: katarzyna.zalewska@adwokatura.pl

Comment
Name
Email