Ugoda czy proces w sprawie frankowej?

ugoda czy proces w sprawie frankowej

Podczas rozmów z Klientami w sprawach frankowych często pada pytanie jaki sposób postępowania wybrać. Jakie rozwiązanie jest lepsze, tańsze, szybsze? Odpowiedź na to pytanie nie jest uniwersalna – zależy od indywidualnej sytuacji każdego Klienta. Dlatego postaram się odpowiedzieć na pytanie – ugoda czy proces w sprawie frankowej?

Ugoda w sprawie frankowej

Ostatnie lata zmieniają postrzeganie banków na sprawy frankowe. Sektor bankowy dostrzegł, że umowy kredytów indeksowanych czy też denominowanych do waluty obcej nie zostały skonstruowane w sposób prawidłowy. Podejmują one działania mające przekonać Klientów do zawarcia ugody zamiast wyboru drogi sądowej. Ale podczas negocjowania i zawierania ugody także należy mieć na uwadze kilka kwestii. Przede wszystkim Klient musi mieć wiedzę o tym, jaką kwotę kredytu spłacił. Bez tego nie jest w stanie określić, czy proponowane przez bank rozwiązanie jest dla niego korzystne. To jest podstawowa kwestia, bez której podejmowanie negocjacji z bankiem nie ma sensu. Następnie Klient musi być poinformowany o proponowanych warunkach ugody – jaka kwota pozostanie do spłaty, jakie oprocentowanie zostanie zastosowane do spłaty pozostałej części kredytu. Oprócz tego należy mieć na uwadze, okres spłaty kredytu, możliwość dokonywania częściowej lub całkowitej spłaty bez dodatkowych opłat. Nie bez znaczenia jest także to, czy istnieje możliwość zmiany rat z równych na malejące (wtedy kredytobiorca spłaca w racie więcej kapitału niż odsetek).

Te wszystkie informacje muszą zawierać się w projekcie ugody, który Klient ma otrzymać przed jej podpisaniem.

Proces frankowy

Wybór drogi postępowania sądowego jest oczywisty, kiedy negocjacje ugodowe nie umożliwiają zawarcia akceptowalnej dla Klienta ugody.

Wadą procesu sądowego jest czas oczekiwania na rozstrzygnięcie, przeprowadzanie dowodów – niekoniecznie właściwych, aby rozstrzygnąć sprawę. Natomiast zaletą procesu sądowego jest możliwość rozstrzygnięcia o wszystkich sprawach związanych z wadliwą umową kredytu w jednej sprawie oraz zupełne rozwiązanie tego problemu.

Oprócz tego w procesie sądowym ponosi się koszty sądowe oraz koszty zastępstwa prawnego.

Ugoda czy proces w sprawie frankowej?

Wybór między zaprezentowanymi powyżej sposobami postępowania zależy od Klienta, od jego decyzji. Przed podjęciem decyzji o zawarciu ugody czy wytoczeniu procesu należy przeanalizować co się bardziej Klientowi opłaca. Klient musi zadecydować czy chce wystąpić na drogę sądową. Z mojego doświadczenia wynika, że Klienci wytaczają procesy sądowe, gdy nie uzyskają ze strony banku sensownej propozycji ugodowej. Ugoda nie może być kolejnym dokumentem, który narusza bądź ogranicza prawa Klienta.

Jeżeli po lekturze tego artykułu masz pytania dotyczące ugody lub procesu w sprawie frankowej napisz na katarzyna.zalewska@adwokatura.pl

Comment
Name
Email