Jak zarządzać spółką partnerską?

W poprzednich artykułach opisywałam czym jest spółka partnerska oraz jakie treści powinna zawierać umowa spółki partnerskiej. Dziś odpowiem na pytanie jak zarządzać spółką partnerską? Przy czym nie chodzi mi o efektywność zarządzania spółką, a o jeden z modeli zarządzania.

Jakie modele można wyróżnić w zarządzaniu spółką partnerską?

W przypadku zarządzania spółką partnerską można wyróżnić zarządzanie nią przez:

  1. partnerów
  2. zarząd.

Zarządzanie spółką przez partnerów

Spółka partnerska może być zarządzana przez każdego z partnerów. W praktyce oznacza to, że każdy z nich może podejmować decyzje dotyczące spółki. Oczywiście, w treści umowy można zastrzec, że pewne kategorie decyzji – najczęściej te o dużym ciężarze finansowym, wymagają zgody wszystkich partnerów.

Niemniej jednak taki model zarządzania spółką, cechuje się elastycznością, szybkością podejmowania decyzji. W wielu przypadkach będzie on najlepiej odpowiadać potrzebom spółki.

Kierowanie spółką przez zarząd

Umowa spółki partnerskiej może przewidywać, że to nie wszyscy partnerzy będą zarządzać spółką, tylko zarząd. Ale tu warto poczynić dwie uwagi. Pierwsza dotyczy tego, że zarząd nie może składać się wyłącznie z osób niebędących partnerami spółki. W takim zarządzie musi znajdować się co najmniej jeden parter i może się w nim znajdować także osoba trzecia. Oznacza to, że nie można przyjąć takiego rozwiązania, iż kierowanie spółką partnerską jest powierzone wyłącznie osobom trzecim.

Jeżeli spółka partnerska zdecyduje się na takie rozwiązanie, zarząd podlega przepisom z zakresu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością dotyczących zarządu właśnie.

Dla jakiego rodzaju spółki partnerskiej taka metoda kierowania spółką będzie adekwatna? Przede wszystkim dla spółek składających się z kilku partnerów i większej liczby pracowników bądź współpracowników. Taki model będzie rozsądny zwłaszcza w sytuacji, w której jeden ze wspólników lepiej odnajduje się w kwestii zarządzania spółką, a pozostali wolą np. skupić się na merytorycznej pracy.

Dodatkowo możliwość skorzystania z usługi osoby, która np. zawodowo zajmuje się zarządzaniem może usprawnić działalność spółki partnerskiej.

Dlaczego zakładając spółkę warto się nad tym zastanowić?

Przede wszystkim po to, aby wybrać model zarządzania spółką najlepszy dla partnerów oraz dla samej spółki. Nie każdy profesjonalista odnajdzie się w skórze managera. Nie zawsze też należy podążać utartą ścieżką, powielając rozwiązania stosowane przez innych.

Jeżeli masz pytania dotyczące spółki partnerskiej napisz: katarzyna.zalewska@adwokatura.pl

Comment
Name
Email