Jak założyć spółkę partnerską?

Po spółce jawne czas omówić spółkę partnerską. Kto może założyć spółkę partnerską, na jakich zasadach ta spółka działa oraz jaki sposób zarządzania spółką partnerską można wprowadzić.

Spółka partnerska jest zbliżona konstrukcyjnie do spółki jawnej, niemniej jednak istnieją pewne odmienności. Odpowiedź na to pytanie należy poprzedzić innym.

Kto może założyć spółkę partnerską?

Odmiennie niż w przypadku pozostałych spółek, spółkę partnerską mogą założyć określone kategorie zawodów:

 1. adwokata;
 2. aptekarza;
 3. architekta;
 4. fizjoterapeuty;
 5. inżyniera budownictwa;
 6. biegłego rewidenta;
 7. brokera ubezpieczeniowego;
 8. diagnosty laboratoryjnego;
 9. doradcy podatkowego;
 10. maklera papierów wartościowych;
 11. doradcy inwestycyjnego;
 12. księgowego;
 13. lekarza;
 14. lekarza dentysty;
 15. lekarza weterynarii;
 16. notariusza;
 17. pielęgniarki;
 18. położnej;
 19. radcy prawnego;
 20. rzecznika patentowego;
 21. rzeczoznawcy majątkowego;
 22. tłumacza przysięgłego.

Oznacza to, że możliwość prowadzenia spółki partnerskiej jest zarezerwowana dla określonej kategorii podmiotów.

Jak założyć spółkę partnerską?

Wiemy już, że do założenia spółki partnerskiej trzeba wykonywać określony zawód. Ale potrzebne jest też spełnienie określonych wymogów.

Oprócz umowy spółki, o której mowa będzie w następnym artykule, do założenia spółki potrzebna jest jej firma. Tu warto zauważyć, że firma spółki powinna zawierać informację o wolnym zawodzie, który będzie wykonywany oraz nazwisko przynajmniej jednego partnera. Następnie należy wskazać jej siedzibę, adres spółki, nazwiska i imiona partnerów oraz ich adresy do doręczeń albo adresy do doręczeń elektronicznych. Kolejnym krokiem jest określenie wolnego zawodu wykonywanego w ramach spółki. Trzeba też wskazać przedmiot działalności spółki partnerskiej. W dalszej kolejności należy określić imiona i nazwiska partnerów uprawnionych do reprezentowania spółki, o ile spółka przewiduje takie rozwiązanie. Wskazuje się także imiona i nazwiska prokurentów bądź osób powołanych w skład zarządu. Dodatkowo określa się nazwiska i imiona partnerów ponoszących nieograniczoną odpowiedzialność za zobowiązania spółki.

Obowiązkowo dołącza się dokument potwierdzający prawo do wykonywania wolnego zawodu.

Podsumowanie

Jak można zauważyć, założenie spółki partnerskiej nie jest zbyt skomplikowane. Należy wykonywać wolny zawód, znaleźć partnerów do współpracy i opracować umowę spółki partnerskiej, ale o tym będzie mowa w następnym artykule.

Jeżeli masz pytania dotyczące spółki partnerskiej, napisz: katarzyna.zalewska@adwokatura.pl

Comment
Name
Email