Co powinna zawierać umowa spółki partnerskiej?

W poprzednim artykule opisywałam jak założyć spółkę partnerską. Natomiast dziś odpowiem na pytanie co powinna zawierać umowa spółki partnerskiej. Na co trzeba zwrócić uwagę i jakie elementy muszą się w niej znaleźć. Zatem zaczynajmy!

Co powinna zawierać umowa spółki partnerskiej?

Nie można tu zastosować prostej analogii do umowy spółki jawnej. Umowa spółki partnerskiej zawiera charakterystyczne dla siebie dokumenty. Przede wszystkim określa się wolny zawód wykonywany w ramach spółki. Lista wolnych zawodów znajduje się w jednym z poprzednich wpisów.

Następnie określa się przedmiot działalności spółki, czyli to czym na co dzień spółka partnerska ma się zajmować. Na razie wydaje się proste, prawda? Bo to jest proste:)

W umowie należy wskazać czy i jeżeli tak to kto będzie ponosić nieograniczoną odpowiedzialność za zobowiązania spółki (jest to jeden ze sposób zarządzania, o którym będzie mowa w przyszłym tygodniu).

Kolejnym aspektem, na który trzeba zwrócić uwagę to sposób reprezentowania spółki. Chodzi o to, aby zdecydować się na reprezentację spółki przez jednego, niektórych bądź wszystkich partnerów.

W dalszym ciągu wskazuje się firmę oraz siedzibę spółki, czas jej trwania jeżeli jest oznaczony, jak też wkłady wnoszone przez każdego partnera oraz ich wartość.

To jest minimalna treść umowy spółki partnerskiej.

A jaką formę ma mieć ta umowa?

Taka umowa powinna być zawarta w formie pisemnej. Czy to oznacza, że nie można zawrzeć takiej umowy w formie aktu notarialnego? Spokojnie, można wykorzystać tę formę, a w niektórych przypadkach nawet trzeba – gdy wkładem do spółki partnerskiej jest nieruchomość. Chodzi o spełnienie minimalnych wymagań co do formy w tym zakresie.

Podsumowanie

Jak można wywnioskować z wyżej wymienionych informacji, nie ma sensu wzorować się na umowie spółki jawnej, ponieważ umowa spółki partnerskiej ma swoje cechy, których nie mają inne umowy.

Jeżeli potrzebujesz więcej informacji na temat spółki partnerskiej bądź chcesz skonsultować sens jej założenia, napisz: katarzyna.zalewska@adwokatura.pl

Comment
Name
Email